13 javaslat a hétköznapokra (Hints For Daily Life)

Az 1980-as években kezdtem el gyakorolni a buddhista meditáció Vipassana nevű vállfaját. Ennek során több bentlakásos elvonuláson is részt vettem, ahol tíz-tíz napon át teljes csöndben, hajnaltól késő estig meditáltunk, nemcsak ülve, hanem evés, séta és kis híján alvás közben is. (Tanárom egyik mondása az volt, hogy nem bánja, ha elalszunk meditáció közben, feltéve, hogy amikor felébredünk, meg tudjuk mondani, ki- vagy belélegzés közben aludtunk-e el...) Néhány ilyen elvonuláson a konyhában dolgoztam, ahol a népes tanfolyamot étellel ellátó csapatmunka is meditatívan, teljes csöndben folyt tíz napig. Sokat tanultam eközben arról, hogyan lehet hatékonyan ötvözni a koncentrált figyelmet, az együttműködést és a nem verbális kommunikációt a leghétköznapibb tevékenységekben is.

A  Vipassana  jelentése: úgy látni a dolgokat, ahogy azok valójában vannak. Az ezt elősegítő gyakorlat könnyen összeegyeztethető számomra azzal a fiatalkoromban rámragadt és ma is vallott meggyőződésemmel, hogy a tudat és a lét kifinomult összjátékában az utóbbi meghatározóbb. Ezért váltam az évek során egyre kritikusabbá azokkal az ezoterikán, neoliberalista ideológián és „pozitív gondolkodáson” alapuló, gyakran buddhista szósszal nyakon öntött (ál)terápiákkal szemben, amelyek társadalmi és strukturális problémákat az egyéni tudatban próbálnak feloldani. A vipassana gyakorlata és szellemisége, amely elismeri a szenvedés, mint alapvető emberi körülmény létezését, nem zárja ki, sőt, megkívánja – egyéntől és közösségtől egyaránt – a szenvedést hathatósan enyhíteni igyekvő szolidáris társadalmi cselekvést.

Ebben a szellemben született Christopher Titmuss írása is, amelyet évtizedek óta a naptáramban hordok és kifüggesztek különböző otthonaim konyhájában is, és amelyet itt alább eredeti angol nyelven és magyar fordításban is megosztok az olvasókkal.

1. To reject any livelihood which is threatening or destructive to people, creatures or the environment and to create useful activities whether one is employed or not.

Utasítsd el a megélhetés minden olyan módját, amely fenyegető vagy pusztító bárkire és bármire, ami él! Végezz valóban értelmes tevékenységeket, függetlenül attól, alkalmazott vagy-e vagy nem!

2. To practice moderation and voluntary simplicity in lifestyle, and to make possessions last.

Életviteledben válaszd az egyszerűséget, gyakorolj mértékletességet és vigyázz az ingóságaidra, hogy sokáig tartsanak!

3. To read, listen and watch (TV, cinema, etc.) only that which is useful and nourishing rather than cluttering up the mind with time-fillers and superficial content.

Csak olyat olvass, hallgass és nézz (TV, mozi, stb.), ami hasznos és szellemileg tápláló, nem pedig felületes és agytompító időtöltés!

4. To work on the totality of oneself physical, intellectual, emotional, spiritual – and on one's relationship with others.

Ápold testi, gondolati, érzelmi és szellemi mivoltod minden aspektusát, csakúgy mint a másokkal való kapcsolataidat!

5. To establish time each day to be alone and quiet e.g. meditation, yoga, tai chi, a walk.

Szakíts minden nap időt csendes egyedüllétre, például meditációra, jógára, thai chire vagy egy sétára!

6. To establish − if possible − one's home as a no-smoking, no meat-eating zone as an expression of a peaceful society.

Amennyiben ez lehetséges, alakítsd otthonodat nemdohányzó, nem-húsevő övezetté, egy békés társadalom modelljévé!

7. To develop the degree of inner empowerment to keep agreements, to say "yes" or "no" or "I'll let you know" − and mean it.

Fejlessz ki annyi belső tartást, hogy szavaid (legyen az egy megállapodás, igen, nem vagy „majd később megmondom”) azt jelentsék, amit mondasz!

8. To regard all events and experiences, no matter how painful, as a learning experience.

Tekints minden eseményt és élményt, a legfájdalmasabbat is, tapasztalatnak, amelyből tanulhatsz!

9. To develop and maintain contact with likeminded people − through friends, meetings, travel, workshops and retreats.

Keresd a hozzád hasonló gondolkodású emberek társaságát, ápold velük a kapcsolatot: barátkozz, találkozz, utazz, tanulj és tölts időt együtt!

10. To value being over having; sharing over taking; letting go over grabbing hold of; openness over withdrawal; (non violent) struggle over apathy.

Értékeld többre a létet a birtoklásnál, a megosztást a megszerzésnél, az elengedést a ragaszkodásnál, a nyitottságot az elzárkózásnál, az (erőszakmentes) küzdelmet a beletörődésnél!

11. To give regular support in cash or kind or both to some of the wide range of individuals, groups, organizations and charities who are expressing wisdom and compassion.

Támogass pénzzel, munkával vagy mindkettővel legalább néhányat a rengeteg személyből, csoportból, szervezetből és jótékonysági kezdeményezésből, amelyek tudással és együttérzéssel munkálkodnak!

12. In political matters to be free from the narrow ideology of the left, right and centre; to instead question, "Where is the compassion?", "Where is the real effort for peace?", "Where is the genuine concern for people, creatures and environment?", and to actively support such an emphasis.

Politikai kérdésekben szabadulj meg a bal, jobb és közép korlátozó  szempontjától! Tedd fel inkább a kérdést: „Hol az együttérzés?”, „Hol az igazi erőfeszítés a békéért?”, „Hol az őszinte aggodalom mindenkiért és mindenért, ami él?” és támogasd aktívan ezeknek a szempontoknak az érvényesülését!

13. To be receptive to the joys of life − in oneself, in others, in nature, in being creative, in the arts, in awareness, insight and freedom − and to celebrate the wonders and mysteries of life.

Légy fogékony az élet örömeire magadban, másokban, a természetben, a kreativitásban, a művészetekben, a tudatosságban, tisztánlátásban és a szabadságban! Ünnepeld az élet csodáit és rejtélyeit!

Fordította: Halász Sári és Szil Péter