Presentation

Välkommen till min webbplats. Här ämnar jag att presentera de olika teman som har hållit mig sysselsatt under de senaste c:a 40 åren*. Webbplatsen består i praktiken av fyra hemsidor. Dessa innehåller inte samma saker på fyra olika språk, utan framför allt återspeglar min verksamhet och de dominerande teman i den i respektive land. Även om vissa ämnen är mer relaterade än andra, alla är sammanflätade i min personliga och professionella erfarenhet, så, inför svårigheten att gruppera dem, valde jag att namnge dem i alfabetisk ordning.

Jag föddes 1951 i Ungern, där jag studerade till historiker. Efter en äventyrlig flykt 1974 från mitt hemland fick jag politisk asyl i Sverige som blev födelseland för mitt vuxna jag. Det var där och i USA som jag utbildade mig i olika former av naturmedicin och av psykoterapi. Under andra hälften av 1970-talet var jag en av initiativtagarna till de pro­feministiska mansgrupper som ägnade sig åt en självkritisk granskning av mansrollen.

I början av 1990-talet bosatte jag mig av hälso- och familjeskäl i Spanien. I dag ägnar jag mig åt klinisk verksamhet som psykoterapeut, handledare och utbildare. Dessutom arbetar jag aktivt, både teoretiskt och praktiskt på samhällsnivå, för att åstadkomma jämlikhet mellan kvinnor och män och att utrota alla former av våld mot kvinnor och barn.

Jag har tre vuxna barn. Den yngsta av dem, som föddes i Sverige och tillbringade sin barndom i Spanien, bestämde sig år 2000, då 14 år gammal, för att flytta till Budapest och fortsätta sina musikaliska studier där. Den glädjefyllda plikten att ta hand om henne gjorde att Ungern återigen blev huvudplatsen i mitt liv. Sedan dess lever jag som en sorts pendlare mellan olika länder och kombinerar en intensiv yrkesverksamhet i Spanien med regelbundna vistelser av både privat och professionell art i Ungern samt kortare kultursemestrar i Sverige.

____________
* Skrevs 2014.