Reflektioner

Ett slags blogg...

Den här delen av min hemsida är avsedd för vad dess namn säger: reflektioner (inte nödvändigtvis skrivna av mig själv) som inspirerade, lade grunden till eller kompletterat mitt tänkande, aktiviteter och skrifter.

Jag kallar det inte en blogg, då jag vill undvika de förväntningar som följer med det namnet om att producera poster oftare och mer regelbundet än jag någonsin kommer att vara kapabel till.

Så när inspiration och tillfälle råkar sammanfalla, kommer du att hitta nya poster här.

Under tiden fortsätt att utforska resten av min webbsida.