Artiklar, essäer

En skrämmande skråanda

– Inlägg i debatten om cancervården och Jerzy Einhorns svar, Dagens Nyheter, 7 och 8 februari 1985.

Den ungerska storken

– om ungersk familje- och sexualpolitik. Frihetlig Socialistisk Tidskrift, januari 1978.